• Το 2009 ιδρύθηκε το ενδο-πανεπιστημιακό Δίκτυο Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Το 2011, υπήρξε κομβικής σημασίας στο βαθμό που το Δίκτυο μετατράπηκε σε Διαπανεπιστημιακό με τη συμμετοχή των Πανεπιστημίων Αιγαίου και Πελοποννήσου μέσω της υπογραφής ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των τριών ιδρυμάτων.
 • Στην αρχή του 2014,συγκροτήθηκε ομάδα πρωτοβουλίας για την υλοποίηση σχετικής πρόβλεψης του Πρωτοκόλλου για τη δημιουργία ΠΜΣ με αντικείμενο «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευση: θεωρία και πράξη». Εξ αρχής, βασικοί άξονες συγκρότησης του ΠΜΣ υπήρξαν: η διασφάλιση ποιότητας (αξιολόγηση), ο στρατηγικός σχεδιασμός και η εκπαίδευση εκπαιδευτικών.

Η ομάδα πρωτοβουλίας αποτελείτο από τους:

 • Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (πρώην ΠΤΔΕ)
  • Γιώργος Σταμέλος, Καθηγητής (Εκπαιδευτική Πολιτική)
  • Γιάννης Καμαριανός, Καθηγητής (Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης)

ως συνεργαζόμενα μέλη συμμετέχουν επίσης τα μέλη ΔΕΠ του

 • ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών:
  • Παντελής Κυπριανός, Καθηγητής (Ιστορία Εκπαίδευσης)
  • Στάθης Μπάλιας, Καθηγητής (Θεωρίες Δημοκρατίας και Δικαιωμάτων στην Εκπαίδευση)
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Παναγιώτης Κιμουρτζής, Καθηγητής (Εκπαιδευτική Πολιτική και Ιστορία Εκπαίδευσης)
 • Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
  • Γιούλη Παπαδιαμαντάκη, Καθηγήτρια (Εκπαιδευτική Πολιτική)
  • Διονύσης Κλάδης, Ομότιμος Καθηγητής (Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης).

Το έργο της ομάδας πρωτοβουλίας οδήγησε στη θεσμοθέτηση του παρόντος προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

 • Το 2015, θεσμοθετήθηκε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» με τη συμμετοχή των Τμημάτων ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών (νυν ΤΕΠΕΚΕ), ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 • Από το 2022, το MaHep εξελίσσεται και αποκτά κατευθύνσεις. Η μια κατεύθυνση αφορά τη Διασφάλιση Ποιότητας/Αξιολόγηση και τον Στρατηγικό Σχεδιασμό. Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί επίσης η μετατροπή του MaHep σε εξ αποστάσεως και σε ετήσιο (2 εξάμηνα) πρόγραμμα.
 • Στα χρόνια λειτουργίας του, το HepNet έχει αναπτύξει σειρά από εργαλεία. Ενδεικτικά:
 • Από την ίδρυσή του το MaHep (ΦΕΚ 1338/ 2-7-2015) έχει υποστεί δύο τροποποιήσεις. Το 2018 επανιδρύθηκε (ΦΕΚ 2969/ 24-7-2018) ενώ την τρέχουσα μορφή του την πήρε με το ΦΕΚ 3557/ 8-7-2022.
 • Τέλος η επικαιροποίηση του Κανονισμού λειτουργίας πέρασε στο ΦΕΚ Β 1343, στις 26/2/2024.