Ετήσιο μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως Mahep

Ετήσιο Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό

Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη

Προκήρυξη 2024-2025

Ειδικεύσεις:

Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη

Προκήρυξη 2023-2024

Διιδρυματικό

Ετήσιο μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως Mahep

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ετήσιο μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως Mahep

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

198503
Views Today : 142
Views Yesterday : 225
Views Last 7 days : 1529
Views This Month : 3584
Total views : 239497
Who's Online : 1
Your IP Address : 44.192.44.30

Σκοπός και στόχοι

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ανώτατη εκπαίδευση. Και πιο συγκεκριμένα, η ανώτατη εκπαίδευση ως κοινωνικός θεσμός και ως πεδίο ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η πολιτική ανώτατης εκπαίδευσης ως αυτοτελής επιστημονικός κλάδος της εκπαιδευτικής πολιτικής και των επιστημών της εκπαίδευσης. Η επιλογή της ανώτατης εκπαίδευσης ως αντικειμένου του ΠΜΣ πρέπει να θεωρείται αυτονόητη ως εκ της σημασίας που της αποδίδεται σήμερα διεθνώς για την κοινωνική, οικονομική, τεχνολογική και πολιτισμική ανάπτυξη και πρόοδο. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που σήμερα η ανώτατη εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο από πολιτική όσο και από επιστημονική άποψη. Ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης ως ολοκλήρωση της Διαδικασίας της Μπολώνιας διαμορφώνει πλέον ένα νέο διεθνές πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης της ανώτατης εκπαίδευσης και δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις και προσδοκίες για το μέλλον.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο αναπτύχθηκε και η πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός μεταπτυχιακού προγράμματος στην Ελλάδα που θα εστιάζει στην ανώτατη εκπαίδευση. Πρόκειται για το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με αυτό το αντικείμενο στην Ελλάδα. Ενώ υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα που αναφέρονται σε διάφορα στοιχεία και σε διάφορες εκφάνσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής και των επιστημών της εκπαίδευσης γενικότερα, δεν υπάρχει κανένα που να εξειδικεύεται στην πολιτική ανώτατης εκπαίδευσης. Από την άποψη αυτή η παρούσα πρωτοβουλία φιλοδοξεί να χαράξει μία πορεία πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι καταγεγραμμένα αυτή τη στιγμή εννέα (9) μεταπτυχιακά προγράμματα (Masters) με τίτλο που να αναφέρεται στην ανώτατη εκπαίδευση είτε ευθέως (ως highereducation) είτε με παραπλήσιο περιεχόμενο (ως lifelonglearning) ή και με προσθήκη άλλων συνθετικών (management, publicadministration, researchandinnovation). Τα εννέα αυτά προγράμματα έχουν καταγραφεί στον Πίνακα 1 στο τέλος της παρούσας Εισηγητικής Έκθεσης, όπου έχουν σημειωθεί και οι αντίστοιχοι ιστότοποι για περαιτέρω πληροφορίες. Πρέπει να σημειωθεί δε ότι δύο από τα προγράμματα αυτά λειτουργούν ως ErasmusMundusMasters, ενώ ένα εξ αυτών (αυτό του UniversityofEdinburgh) θα αρχίσει να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2016. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι από το 2004 έως το 2013 λειτούργησε και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του KasselUniversity στη Γερμανία με τίτλο “HigherEducationResearchandDevelopment” το οποίο ήταν και ένα από τα πρώτα σχετικά Masters στην Ευρώπη.

Ανακοινώσεις

  • Published On: 26 Μαΐου, 2024Categories: Views: 10206
  • Published On: 5 Αυγούστου, 2023Categories: Views: 2140
  • Published On: 30 Μαΐου, 2023Categories: Views: 9947
  • Published On: 25 Ιανουαρίου, 2023Categories: ΔιαλέξειςViews: 799
  • Published On: 17 Δεκεμβρίου, 2022Categories: ΔιαλέξειςViews: 725
  • Published On: 5 Σεπτεμβρίου, 2022Categories: ΠροσκλήσειςViews: 1509
  • Published On: 28 Αυγούστου, 2022Categories: ΠροσκλήσειςViews: 1226
  • Published On: 22 Αυγούστου, 2022Categories: ΠροσκλήσειςViews: 1465
  • Published On: 13 Απριλίου, 2022Categories: ΠροσκλήσειςViews: 990