Διάλεξη 6

Διάλεξη του κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλου, πρώην Γενικού Διευθυντή Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας”

Video

Διάλεξη 5

Νέοι φοιτητές, ισότητα και διασφάλιση ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Μεξικό

Εισηγήτρια: Sylvie Didou Aupetit,Cinvestav-DIE (Mexico)

Video

Διάλεξη 4

Συμμετοχική Παρατήρηση

Εισηγητής: Dr. Assane Diakhaté, Université Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal, Senegal

Video

Διάλεξη 3

The Project pedagogy / Intervention – Insertion (DPP/II) system

Εισηγητής: Dr. Assane Diakhaté, Université Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal, Senegal

Video

Διάλεξη 2

“1982-2022: 40 χρόνια αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση”

Εισηγητής: Διονύσιος Κλάδης, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

1ο μέρος
2ο μέρος

Διάλεξη 1

“Μαθησιακά αποτελέσματα, διδασκαλία και αξιολόγηση: Το τρίγωνο των Βερμούδων”

Εισηγήτρια: Ζωή Γαβριηλιάδου, Δ.Π.Θ, Επισκέπτρια Καθηγήτρια University of Chicago

Video