Διάλεξη 2

“1982-2022: 40 χρόνια αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση”

Εισηγητής: Διονύσιος Κλάδης, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

1ο μέρος
2ο μέρος

Διάλεξη 1

“Μαθησιακά αποτελέσματα, διδασκαλία και αξιολόγηση: Το τρίγωνο των Βερμούδων”

Εισηγήτρια: Ζωή Γαβριηλιάδου, Δ.Π.Θ, Επισκέπτρια Καθηγήτρια University of Chicago

Video