• Το 2009, ιδρύθηκε το ενδοπανεπιστημιακό δίκτυο Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης (HepNet) στο πλαίσιο προώθησης δημιουργίας διεπιστημονικών δικτύων εντός του Πανεπιστημίου Πατρών. Σε αυτό συμμετείχαν δύο ομάδες από το ΠΤΔΕ και το ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ήδη από το αρχικό πρωτόκολλο δημιουργίας του Δικτύου υπήρχε πρόβλεψη δημιουργίας ενός προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών πάνω στις πολιτικές ανώτατης εκπαίδευσης.

 • Το 2011, υπήρξε κομβικής σημασίας στο βαθμό που το Δίκτυο μετατράπηκε σε Διαπανεπιστημιακό με τη συμμετοχή των Πανεπιστημίων Αιγαίου και Πελοποννήσου μέσω της υπογραφής ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των τριών ιδρυμάτων.
 • Στην αρχή του 2014,συγκροτήθηκε ομάδα πρωτοβουλίας για την υλοποίηση σχετικής πρόβλεψης του Πρωτοκόλλου για τη δημιουργία ΠΜΣ με αντικείμενο «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευση: θεωρία και πράξη».

Η ομάδα πρωτοβουλίας αποτελείτο από τους:

 • Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (πρώην ΠΤΔΕ)
  • Γιώργος Σταμέλος, Καθηγητής (Εκπαιδευτική Πολιτική)
  • Γιάννης Καμαριανός, Καθηγητής (Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης)

ως συνεργαζόμενα μέλη συμμετέχουν επίσης τα μέλη ΔΕΠ του ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών:

  • Παντελής Κυπριανός, Καθηγητής (Ιστορία Εκπαίδευσης)
  • Στάθης Μπάλιας, Καθηγητής (Θεωρίες Δημοκρατίας και Δικαιωμάτων στην Εκπαίδευση)
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Παναγιώτης Κιμουρτζής, Καθηγητής (Εκπαιδευτική Πολιτική και Ιστορία Εκπαίδευσης)
 • Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
  • Γιούλη Παπαδιαμαντάκη, Καθηγήτρια (Εκπαιδευτική Πολιτική)
  • Διονύσης Κλάδης, Ομότιμος Καθηγητής (Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης).

Το έργο της ομάδας πρωτοβουλίας οδήγησε στη θεσμοθέτηση του παρόντος προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

 • Το 2015, θεσμοθετήθηκε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» με τη συμμετοχή των Τμημάτων ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών (νυν ΤΕΠΕΚΕ), ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 • Στα χρόνια λειτουργίας του, το HepNetέχει αναπτύξει σειρά από εργαλεία. Ενδεικτικά: