Ανδρέας Βασιλόπουλος

Ο Ανδρέας Βασιλόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕπΕΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο: “Συγκριτική Εκπαίδευση: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Θεσμών και Προγραμμάτων”. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από θέματα που σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές πολιτικές σε επίπεδο Ανώτατης Εκπαίδευσης -κινητικότητα, διασφάλιση ποιότητας, πρόσβαση. Στο πλαίσιο αυτό, μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους, έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και δημοσιεύσεις σε διάφορες γλώσσες.

Είναι μέλος του Δικτύου Πολιτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης (https://hepnet.upatras.gr/en/) και από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 είναι μέλος του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη” (https://mahep-upatras.gr/en/) και συντονίζει τη Θεματική Ενότητα “Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Θεωρία και Πράξη” (ΘΕ3Β) της εξειδίκευσης: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών».

Βιογραφικό

Άγγελος Καβασακάλης

Ο Άγγελος Καβασακάλης είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτικές Διά Βίου Μάθησης». Το βασικό ερευνητικό του πεδίο είναι η ανάλυση και ερμηνεία των διαδικασιών παραγωγής και εφαρμογής ευρωπαϊκών πολιτικών διά βίου μάθησης καθώς και οι διαδικασίες μετασχηματισμού τους σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο μέσα στο σύγχρονο διεθνοποιημένο περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο ένα μεγάλο τμήμα του ερευνητικού και διδακτικού του έργου αφορά τις πολιτικές ανώτατης εκπαίδευσης.

Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17. Είναι μέλος του ΔΔΠΜΣ «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» από την έναρξη του Προγράμματος. Είναι συντονιστής σε δύο Θεματικές Ενότητες: «Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Ανώτατης Εκπαίδευσης» η οποία είναι κοινή και στις δύο ειδικεύσεις και «Διασφάλιση Ποιότητας» η οποία είναι θεματική ενότητα στην ειδίκευση A (Στρατηγικός Σχεδιασμός και Διασφάλιση Ποιότητας). Έχει συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα και δημοσιεύσεις στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Βιογραφικό

Δέσποινα Καρακατσάνη

Η Δέσποινα Καρακατσάνη είναι καθηγήτρια στο τμήμα κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σπούδασε Iστορία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Paris 8-Saint-Denis και στη Διδακτική Ιστορίας και Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Paris 7-Jussieu. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο πεδίο των Επιστημών της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Paris 8 Saint-Denis (1998). Δίδαξε στo Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης την περίοδο 1998-2000. Διορίστηκε Λεκτόρισσα στο τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης το 2000. Από το 2004 διδάσκει στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και από το 2006 στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Διετέλεσε Πρόεδρος του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2015-2019) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας CiCe-Childrens’ Identity and Citizenship in Europe (2016-2018). Ήταν υπεύθυνη του πιλοτικού προγράμματος εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική Φρενέ στην Πελοπόννησο (2018-2020). Συνεργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα με το DARE (Demoracy and Human Rights Education in Europe), το NECE (Νetworking European Citizenship Education), το CiCe-Childrens’ Identity and Citizenship in Europe. Ανήκει στο Management committee του προγράμματος HIDDEN- History of Identity Documentation in European Nations: Citizenship, Nationality and Migration (COST-European Cooperation in Science and Technology). Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται η ιστορία των παιδαγωγικών θεωριών και θεσμών, η κοινωνική και πολιτική εκπαίδευση, τα εναλλακτικά εκπαιδευτικά εργαλεία, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και η εκπαίδευση στη δημοκρατία και την ιδιότητα του πολίτη. Άρθρα και μελέτες της έχουν δημοσιευτεί σε πολλά ελληνικά και ξένα περιοδικά.

Βιογραφικό

Διονύσης Κλάδης

Ο Διονύσης Κλάδης είναι Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ασχολείται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές ανώτατης εκπαίδευσης, και ιδίως με την διασφάλιση ποιότητας και την κοινωνική διάσταση της ανώτατης εκπαίδευσης. Συμμετείχε εξ αρχής (1999) στη δημιουργία και ανάπτυξη της Διαδικασίας της Μπολώνιας.

Από το 1997 ως το 2015 υπήρξε μέλος της ομάδας των ειδικών – εμπειρογνωμόνων του Institutional Evaluation Programme (IEP) της European University Association (EUA). Με την ιδιότητα αυτή συμμετείχε σε 33 αξιολογήσεις Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Κατά την περίοδο 2005-2009, ως μέλος της Steering Committee του προγράμματος, είχε ενεργό ρόλο στην απόφαση του προγράμματος να συμμετέχει υποχρεωτικά στις ομάδες αξιολόγησης και ένας φοιτητής ως εκπρόσωπος της European Students’ Union (ESU).
Ο Διονύσης Κλάδης υπήρξε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας κατά την περίοδο 1986-1988 και Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1998-2004.

Βιογραφικό

Γεώργιος Σταμέλος

Ο Γιώργος Σταμέλος είναι καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ασχολείται με τις (ευρωπαϊκές) πολιτικές ανώτατης εκπαίδευσης ιδιαίτερα με τη διασφάλιση ποιότητας και την κοινωνική διάσταση. Υπήρξε μέλος της Εθνικής Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (2013-2020) και του τομεακού Συμβουλίου για της Κοινωνικές Επιστήμες του Εθνικού φορέα Έρευνας (2020- 2024). Ήταν μέλος της ομάδας «Εκπαίδευση» του προγράμματος Tuning της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000-2008). Είναι διευθυντής του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» (MaHep) και του Εργαστηρίου «Εκπαιδευτική Πολιτική, Οικονομία και Διά Βίου Μάθηση». Περίπου 200 εργασίες του έχουν δημοσιευθεί στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά.

Βιογραφικό

Μέλη ΔΕΠ

Μέλη ΕΔΙΠ

Μεταδιδάκτορες και διδάκτορες

Διατελέσαντες διδάσκοντες

 • Αγγελόπουλος Γιώργος, Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Κατσίλλης Γιάννης, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Κυπριανός Παντελής, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Λαμπρόπουλος Χάρης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Λεμπέση Γεωργία-Ελένη, Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Μπάλιας Στάθης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Παπαδιαμαντάκη Γιούλη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Ρουσσάκης Γιάννης, Επίκουρος Καθηγητής, ΕΚΠΑ
 • Σαρακινιώτη Αντιγόνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΑΠΘ
 • Σπινθουράκη Αθηνά-Ιουλία, Ομότιμη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Φραγκούλης Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Χριστοδούλου Μιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ

Γραμματειακή στήριξη

 • Αποστολάκης Μανώλης
 • Καρβουνιάρη Όλγα

Τεχνική στήριξη

Επικοινωνία-Μεταφράσεις-Μάρκετινγκ

 • Μούρτζης Παναγιώτης