Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο ΔΔΠΜΣ έχει εκδοθεί και μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και 25/8/2022.