Αιτήσεις στο ΔΔΠΜΣ γίνονται και πάλι δεκτές στο σύνδεσμο https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται έως και τις 25/9/2022. Περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα βρείτε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο σύνδεσμο https://hepnet.upatras.gr/wp-content/uploads/sites/125/2022/07/%CE%94%CE%94%CE%A0%CE%9C%CE%A3-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%91%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-2022-2023.pdf .