Στον σύνδεσμο https://mahep-upatras.gr/dialexeis/ είναι διαθέσιμα για παρακολούθηση τα δύο μέρη της διάλεξης του κ. Κλάδη με θέμα: “1982-2022: 40 χρόνια αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση”Η διάλεξη αυτή είναι μέρος του κύκλου διαλέξεων του προγράμματος του Mahep.