Διδάσκοντες-Γραμματειακή και τεχνική στήριξη

Στο ΠΜΣ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή και άλλων Τμημάτων των συνεργαζόμενων ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄).

Πιο συγκεκριμένα διδάσκουν:

 Μέλη ΔΕΠ

 Μεταδιδάκτορες και διδάκτορες εξειδικευμένοι στο αντικείμενο

 

Διδάσκοντες που παλιότερα δίδαξαν στο MAHEP

 • Αγγελόπουλος Γιώργος, διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Κατσίλλης Γιάννης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Λεμπέση Γεωργία-Ελένη, διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Σαρακινιώτη Αντιγόνη, διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Σπινθουράκη Αθηνά-Ιουλία, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Φραγκούλης Γιώργος, διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Χριστοδούλου Μιχάλης, διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Γραμματειακή στήριξη

 • Αποστολάκης Μανώλης

 • Πατρώνη Ελένη

 

Τεχνική στήριξη

 • Γιάτας Δημήτρης