Διδάσκοντες-Γραμματειακή και τεχνική στήριξη

Στο ΠΜΣ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή και άλλων Τμημάτων των συνεργαζόμενων ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄).

Πιο συγκεκριμένα διδάσκουν:

 Μέλη ΔΕΠ

 Μεταδιδάκτορες και διδάκτορες εξειδικευμένοι στο αντικείμενο

 

Διδάσκοντες που παλιότερα δίδαξαν στο MAHEP

  • Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • Κατσίλλης Γιάννης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Κονιδάρη Βικτωρία, μεταδιδάκτορας, Πανεπιστήμιο Πατρών και μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
  • Σαρακινιώτη Αντιγόνη, διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Γραμματειακή στήριξη

  • Λαζανά Ευαγγελία

 

Τεχνική στήριξη

  • Γιάτας Δημήτρης.