Διδάσκοντες-Γραμματειακή και τεχνική στήριξη


Στο ΠΜΣ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή και άλλων
Τμημάτων των συνεργαζόμενων ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄).

Πιο συγκεκριμένα διδάσκουν:


 Μέλη ΔΕΠ

Μέλη ΕΔΙΠ

Μεταδιδάκτορες και διδάκτορες εξειδικευμένοι στο αντικείμενο

Διδάσκοντες που παλιότερα δίδαξαν στο MAHEP

 • Αγγελόπουλος Γιώργος, διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Κατσίλλης Γιάννης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Κυπριανός Παντελής, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Λεμπέση Γεωργία-Ελένη, διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Μπάλιας Στάθης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Σαρακινιώτη Αντιγόνη, διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Σπινθουράκη Αθηνά-Ιουλία, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Φραγκούλης Γιώργος, διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Χριστοδούλου Μιχάλης, διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Γραμματειακή στήριξη

 • Αποστολάκης Μανώλης
 • Καρβουνιάρη Όλγα

 

Τεχνική στήριξη

 • Παπαδημητρίου Μαρία