Επικοινωνία

Τηλέφωνα:(+30) 2610 969702 και  (+30) 2610 969704

email: mahep(at)upatras.gr

Η σελίδα μας στο facebook:

https://www.facebook.com/HigherEducationPolicyMaster/